Ułatwienia dostępu

Po raz 22 Ośrodek w Mocarzewie zaprosił do kolędowania dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół specjalnych i placówek zajmujących się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. 7 grudnia 2023 r w Mocarzewie odbył się XXII Festiwal Kolęd i Pastorałek.W Festiwalu udział wzięli wychowankowie placówek specjalnych z Płocka, Sierpca, Erminowa, Kutna, Łowicza, Gostynina, Włocławka i Goślic. W pracach komisji konkursowej, oceniającej występy młodych artystów, uczestniczył reprezentując słubicką bibliotekę Artur Bedyk - dyrektor GBP w Słubicach. Bardzo gorąco dziękujemy organizatorom Festiwalu za zaproszenie.