Ułatwienia dostępu

Gaudeamus igitur („Radujmy się więc”) tą studencką pieśnią, śpiewaną obecnie w czasie szczególnych wydarzeń akademickich rozpoczęliśmy w dniu 30 czerwca 2023 r o godz. 18 uroczystość zakończenia roku akademickiego 2022/2023 Słubickiego Oddziału PPUTW im. Mariusza Bieńka. Spotkanie odbyło sie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach. Uroczystość była doskonałą okazją aby podziękować słubickim seniorom, słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku za aktywność i zaangażowanie podczas zajęć, wykładów, kół zainteresowań, które w ramach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywały się w roku akademickim 2022/2023. Uroczystość poprowadził Artur Bedyk - dyrektor słubickiej biblioteki, członek rady naukowo-programowej PPUTW i koordynator gminny Uniwersytetu. W spotkaniu uczestniczył Jacek Kozłowski - Wójt Gminy Słubice. Podczas uroczystości zebrani mogli zobaczyć prezentacją przypominającą najważniejsze momenty w historii słubickiego oddziału PPUTW. Kulminacyjną częścią programu było wręczenie przez Wójta Gminy Słubice pamiątkowych dyplomów ukończenia roku akademickiego 2022/2023 wszystkim studiującym seniorom z Gminy Słubice oraz listów gratulacyjnych od Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Ludowego "Grzybowianki".