Ułatwienia dostępu

Rekrutacja na kolejny rok akademicki Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dotychczasowi słuchacze dostarczają do koordynatora gminnego jedynie potwierdzenie opłaty semestralnej (25 zł/semestr lub 50/roczna).

Nowi słuchacze dostarczają do koordynatora gminnego wypełnioną deklarację, podpisane oświadczenie RODO, potwierdzenie wniesienia opłaty rocznej/semestralnej (25 zł/semestr lub 50 zł./roczna) oraz opłatę wpisową (15 zł). Dokumenty do pobrania - pobierz 

Regulamin PPUTW - zobacz