Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy że:

1) administratorem  danych osobowych czytelników biblioteki jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Słubicach przy ul. Krakowskiej 2, 09-533 Słubice;

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie: ul. Krakowska 2, 09-533 Słubice
- elektronicznie poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
telefonicznie: 24 2778063

2) z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach można si kontaktować:
- elektronicznie poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefonicznie: 24 2778063

3)  dane czytelników będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest  zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie danych osobowych skutkuje  brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki;

5) dane udostępnianie będą Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków oraz po wyrażeniu dodatkowej zgody innym bibliotekom korzystającym z systemu bibliotecznego Mak+ w celu uproszczonej rejestracji czytelników;

6)  dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 10 lat od czasu kiedy ostatni raz wypożyczono książkę lub dla osób korzystających z czytelni 10 lat od daty ostatniego udostępnienia materiałów bibliotecznych w czytelni i 10 lat od czasu ustania zobowiązań czytelnika względem biblioteki;

7) Zgodnie z RODO przysługuje czytelnikom:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
    wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
    publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00 - 193 Warszawa)