Organizacja pracy biblioteki i procedury bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego

(Aktualizacja od 1 marca 2022 r.)

 

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 473), zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach uwzględniając aktualne rekomendacje Biblioteki Narodowej wprowadza od 1 marca 2022 r. następujące zmiany w zasadach udostępniania zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach:

 • Od 1 marca 2022 r. do odwołania wypożyczanie zbiorów biblioteki na zewnątrz będzie odbywać się zarówno w formie bezkontaktowej przed budynkiem biblioteki lub w korytarzu przed wejściem głównym oraz bezpośrednio w budynku biblioteki (wypożyczalnia) po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, mailowej lub poprzez katalog on-line.
 • Czytelnie wznawiają obsługę czytelników w ścisłym reżimie sanitarnym (dystans, dezynfekcja, maseczka) po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu wizyty.
 • W czytelni ogólnej oraz czytelni internetowej może przebywać maksymalnie 1 osoba ( z wyjątkiem bibliotekarza), która zobowiązana jest do zasłonięcia nosa i ust maseczką oraz do dezynfekcji dłoni. Przywrócony zostaje wolny dostęp do zbiorów w czytelni.
 • Zwroty materiałów bibliotecznych dokonywane są poprzez odłożenie ich do wyznaczonego pojemnika na zewnątrz biblioteki, w korytarzu przed wejściem głównym lub w wypożyczalni.
 • Obowiązuje 3 dniowa kwarantanna zwracanych zbiorów.
 • Działalność informacyjna, kulturalna, promująca książki i czytelnictwo będzie prowadzona przez bibliotekę z wykorzystaniem środków przekazu informacji na odległość (internet, telefon, poczta elektroniczna, wiadomości sms, katalog on-line itp.).
 • Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.
 • Co dwie godziny wprowadza się piętnastominutowe przerwy w trakcie otwarcia biblioteki obejmujące wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję blatów, podłóg i klamek.
 • Wprowadza się dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku.
 • Na życzenie czytelników możliwe jest zwiększenie się limitów (ilości i czasu wypożyczenia) wypożyczonych na zewnątrz zbiorów.
 • Na czas pandemii wstrzymuje się naliczanie i pobieranie kar za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych.
 • Dopuszcza się organizację spotkań i wydarzeń kulturalnych na otwartym powietrzu lub transmisje i relacje online realizowane bez udziału publiczności.
 • Dozwolona jest organizacja stacjonarnych zajęć i spotkań w sali kulturalno-oświatowej w reżimie sanitarnym (dystans, dezynfekcja, maseczki) z zachowaniem podanych niżej limitów.
 • Maksymalne limity osób przebywających w pomieszczeniach biblioteki (nie dotyczy personelu i osób zaszczepionych):

- sala kulturalno-oświatowa –15 osób

-wypożyczalnia – 1 osoba

- czytelnia internetowa – 1 osoba

- czytelnia ogólna - 1 osoba

 

 • Dopuszcza się organizację prób zespołów artystycznych z zachowaniem rygorów sanitarnych i limitów obowiązujących w placówce. Za przestrzeganie w/w zasad odpowiadają opiekunowie zespołów.

 

Procedura udostępnień zbiorów i udzielania informacji wygląda następująco:

 1. Czytelnik zamawia wybrane publikacje poprzez:
  - katalog on-line, mailowo (całodobowo)
  – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - telefonicznie w godzinach pracy wypożyczalni – tel. 24 277-80-63

 (niezbędne podanie nazwiska i numeru karty bibliotecznej),

 1. Bibliotekarz kompletuje zamówienie i uzgadnia z Czytelnikiem konkretny termin odbioru (dzień i godzinę),
 2. W umówionym terminie Czytelnik (po okazaniu karty bibliotecznej) odbiera zamówienie i zostawia zwroty w wyznaczonym miejscu przy wejściu do biblioteki.
 3. Możliwe jest korzystanie z wypożyczalni oraz czytelni w budynku biblioteki z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych (dystans, maseczki, dezynfekcja dłoni, ograniczenie przebywania w wypożyczalni oraz czytelniach do 1 osoby z wyjątkiem bibliotekarza).
 4. Zakazuje się wstępu osobom nieupoważnionym przez dyrektora do pozostałych pomieszczeń biblioteki (w tym w szczególności do pomieszczenia, w którym odbywa się kwarantanna zbiorów itp.)
 5. Użytkownik jest zobowiązany do weryfikowania on-line stanu swojego konta oraz  przestrzegania terminów zwrotu widocznych na liście wypożyczeń.
 6. Użytkownik może dokonać prolongaty (przedłużenia terminu zwrotu) telefonicznie, mailowo, samodzielnie on-line z poziomu własnego konta czytelnika.
 7. Bibliotekarze udzielają czytelnikom informacji w formie zdalnej: poprzez kontakt mailowy (w dni robocze w godzinach 8 – 16) lub telefoniczny pod nr telefonu 24 277-80-63
  w godzinach pracy wypożyczalni lub za pomocą komunikatora internetowego dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

 

 

Procedura zapisywania do biblioteki nowych czytelników w okresie zagrożenia epidemicznego:

 

 1. Oprócz tradycyjnej formy zapisu wprowadza się możliwość zdalnego zapisu do biblioteki za pomocą formularza na stronie internetowej biblioteki lub poprzez kontakt telefoniczny.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia, bibliotekarz dokona wstępnej weryfikacji zgłoszenia przez kontakt telefoniczny lub poprzez komunikator internetowy
 3. podczas pierwszej wizyty w bibliotece, po zweryfikowaniu danych z dokumentem tożsamości i podpisaniu zobowiązania czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

Wszyscy użytkownicy biblioteki zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
W  bibliotece należy bezwzględnie stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad:

Użytkownicy:

 1. Przed wizytą w bibliotece czytelnicy sugerujemy umówienie wizyty z bibliotekarzem poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu 24 277-80-63 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Bibliotekarze udzielają czytelnikom informacji w formie zdalnej: poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr telefonu 24 277-80-63
 3. Wstęp do biblioteki wyłącznie dla osób w maseczkach
 4. Osoby wchodzące do biblioteki są zobowiązane do zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu głównym.
 5. Zabrania się wstępu do biblioteki osobom z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar itp.).
 6. Użytkownicy korzystający ze zbiorów biblioteki podczas choroby zakaźnej są zobowiązani w momencie zwrotu zbiorów powiadomić o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza.
 7. Pobyt w bibliotece czytelników należy ograniczyć do niezbędnego minimum potrzebnego do załatwienia spraw.
 8. Z katalogu bibliotecznego czytelnicy mogą skorzystać on-line pod adresem: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/717 lub poprzez stronę internetową biblioteki: bibliotekaslubice.pl
 9. Odbiór zamówionych książek przez czytelników w wypożyczalni jest możliwy w uzgodnionym i wskazanym przez bibliotekarza terminie i godzinach, zgodnie z opisaną procedurą wypożyczania zbiorów w okresie zagrożenia epidemicznego lub na bieżąco podczas korzystania z czytelni i wolnego dostępu do zbiorów.
 10. Należy zachować dystans min. 1,5 m od najbliższej osoby (jednocześnie w punkcie wypożyczeń i czytelniach nie może przebywać więcej niż 1 osoba z wyłączeniem bibliotekarza).
 11. Jeżeli w punkcie wypożyczeń znajduje się aktualnie obsługiwany czytelnik, pozostałe osoby (inni czytelnicy) powinni zaczekać przed budynkiem biblioteki.
 12. Limity osób nie dotyczą osób zaszczepionych mogących potwierdzić ten fakt odpowiednim dokumentem.
 13. Czytelnicy są zobowiązani do stosowania się do wszystkich poleceń porządkowych wydawanych przez dyżurującego bibliotekarza

Pracownicy:

 1. Ograniczanie lub wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, użytkownikami i innymi osobami przychodzącymi do biblioteki na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory.
 2. Zalecana jest praca zdalna lub dyżury pracowników w różnych pomieszczeniach biblioteki, tak aby w tym samym pomieszczeniu jednocześnie przebywał jeden pracownik. Należy pamiętać, że duża część zakażonych przechodzi infekcję bezobjawowo i nieświadomie może zakażać innych. Brak kontaktu bezpośredniego jest najlepszym środkiem ochrony.
 3. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń, a kiedy to możliwe stałe trzymanie otwartego lub uchylonego okna w pomieszczeniach pracowniczych i wspólnych, zwłaszcza w toaletach i korytarzach.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 5. Bezwzględne zasłanianie ust i nosa maseczką.
 6. Częste prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.
 7. Dezynfekowanie rąk, unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust).
 8. Zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób.
 9. Wprowadza się ograniczenia w korzystaniu przez pracowników z przestrzeni wspólnych,
  w tym w szczególności z pomieszczenia socjalnego poprzez wprowadzenie różnych godzin przerw na posiłki, oraz zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie. Zaleca się bezwzględnie do zachowania dystansu między pracownikami (min. 1,5 m.)
 10. W przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) należy powstrzymać się od przyjścia do pracy i zwrócić się o pomoc medyczną.

 

Procedura postępowania ze zbiorami w okresie zagrożenia epidemicznego:

Wprowadza się stosowanie następujących zasad postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki:

 1. Egzemplarze wypożyczone na zewnątrz winien przyjmować personel zaopatrzony w rękawiczki oraz maseczki w punkcie wypożyczeń zabezpieczonym dodatkową przegroda z pleksi.
 2. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji i zeskanowania kodu kreskowego.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 5. Przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 3 dni w wyznaczonym do tego celu odrębnym pomieszczeniu, kwarantannie podlegają również wszystkie materiały zakupione do biblioteki (książki, czasopisma) przed ich opracowaniem.
 6. Materiały przyniesione danego dnia do kwarantanny powinny być przez bibliotekarza zbiorczo oznakowane datą rozpoczęcia i zakończenia okresu kwarantanny, materiały po zakończonym okresie kwarantanny powinny zostać włączone do zbiorów.
 7. Materiały poddane kwarantannie zostają automatycznie oznaczone przez system biblioteczny poprzez zmianę statusu dostępności i nie mogą zostać wypożyczone przez czas trwania kwarantanny. Informacja o zbiorach przebywających w kwarantannie w sposób automatyczny otrzymują czytelnicy poprzez katalog OPAC.
 8. Należy dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%.
 9. Do pomieszczenia, w którym prowadzi się kwarantannę zbiorów mogą wchodzić tylko upoważnione osoby w ściśle uzasadnionych przypadkach (dezynfekcja pomieszczenia, przenoszenie zbiorów) zawsze zaopatrzone w środki ochronne (rękawiczki lateksowe lub nitrylowe, maseczki)
 10. Podczas kontaktu ze zwracanymi przez czytelników zbiorami należy bezwzględnie używać rękawic ochronnych, a następnie dokładnie umyć ręce.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika biblioteki zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba taka nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeżeli osoba wykazująca wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu przebywała na terenie biblioteki należy niezwłocznie zgłosić incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników biblioteki (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał chory użytkownik oraz stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pracownicy biblioteki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów rodzących podejrzenie zakażenia koronawirusem nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,
  w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób (korytarz przy bocznym wyjściu). Należy wstrzymać przyjmowanie czytelników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w szczególności ustalić, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Dyrektor biblioteki może w każdym czasie podjąć decyzję o czasowym zamknięciu placówki lub ograniczeniu jej działania jeżeli uzna, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników i pracowników biblioteki. Jednocześnie w warunkach zmniejszającego się stanu zagrożenia epidemicznego dyrektor biblioteki może wydać nowe wytyczne i procedury pracy w placówce adekwatne do danej sytuacji epidemicznej w oparciu o aktualne zalecenia Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju bądź innych upoważnionych organów.

O wszystkich zmianach informuje się pracowników i użytkowników biblioteki na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty.