Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury"

                     - Jan Paweł II

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach jest przyjaznym miejscem łączącym pokolenia, w którym zrealizujesz swoje pasje i zainteresowania. To skarbnica wiedzy i informacji dla każdego, miejsce bez barier, gdzie znajdziesz otwartych ludzi, którzy zawsze służą swoją pomocą. Nasza biblioteka jest placówką, która realizuje bogaty program działań kulturalnych. Osiąga swoje cele za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki wsparciu władz samorządowych jest instytucją, która przełamuje stereotypowy wizerunek bibliotek, a atrakcyjność oferty kulturalnej spełnia oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i przyjezdnych gości: dorosłych i dzieci, studentów i emerytów, moli książkowych i tych, którzy wolą prasę lub Internet. Przychodząc do naszej biblioteki masz pewność, że spotkasz tu ludzi, którzy czekają właśnie na Ciebie. Z radością doradzimy Ci w Twoich wyborach czytelniczych, pomożemy w doborze literatury. Przekonajcie się Państwo sami. Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki.

Uroczyste otwarcie nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 2 nastąpiło w dniu 17 grudnia 2009 r. Siedziba biblioteki powstała dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz środkom własnym Gminy Słubice.

Pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy merytoryczni biblioteki - bibliotekarze oraz pracownicy księgowości, administracji i obsługi. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zatrudnia łącznie 5 osób. Kadra pracowników biblioteki posiada pełne przygotowanie merytoryczne do pełnienia obowiązków służbowych na zajmowanych stanowiskach.

Priorytetem w działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach jest realizacja zadań obowiązkowych biblioteki publicznej, które określone zostały w art.4 Ustawy o Bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Wyżej wymieniona regulacja prawna precyzuje główne zadania biblioteki o charakterze obowiązkowym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem biblioteki jest Gmina Słubice. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach działa na podstawie Aktu o utworzeniu instytucji kultury (Zarządzenie Nr 5/85 Naczelnika Gminy Słubice z dnia 20 sierpnia 1985 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach).

Logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Autorem projektu jest Artur Bedyk.

Ekslibris Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Autorem projektu jest Artur Bedyk.