Słubicka biblioteka aktywnie współpracuje nie tylko z instytucjami i organizacjami z terenu Gminy Słubice ale również z instytucjami spoza obszaru naszej gminy. 5 września Artur Bedyk - dyrektor słubickiej biblioteki na zaproszenie dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach uczestniczył w pracach komisji konkursowej oceniającej wieńce dożynkowe podczas odbywajacych się w Sannikach dożynek. Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się z owocnej współpracy.