10 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu płockiego z bibliotekarzami bibliotek samorządowych. Dziękujemy za ciepłe słowa, miłą atmosferę i docenienie pracy bibliotekarzy. Jesteśmy przekonani, że dobrze działające biblioteki samorządowe są piękną wizytówką nie tylko każdej gminy, w której sie znajdują ale również całego powiatu płockiego, są również najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie mieszkańcom łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.