Biblioteka posiada przestronną salę audytoryjną przeznaczoną na działalność kulturalną oraz na organizację imprez popularyzujących książki i czytelnictwo. W sali tej spotykają się koła zainteresowań, odbywają się prelekcje, projekcje filmowe, przedstawienia, koncerty, wykłady i spotkania sekcji gminnej Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Poza działalnością kulturalną prowadzoną przez bibliotekę z sali kulturalno-oświatowej korzystają także inne instytucje i organizacje lokalne min. Koło Emerytów i Rencistów przy ognisku gminnym ZNP, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Związek Pszczelarski, odbywały się próby Orkiestry Strażackiej, Zespołu Ludowego „Grzybowianki i Grzybowiacy”, próby bibliotecznej grupy instrumentalno-wokalnej „D`rzwi”. Ponadto odbywały się tu szkolenia dla rolników prowadzone przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zebrania wiejskie, spotkania okolicznościowe i zebrania organizowane przez różnego rodzaju organizacje z terenu naszej gminy. Poza zorganizowanymi formami aktywności sala jest miejscem indywidualnych spotkań mieszkańców, którzy mogą wspólnie spędzać czas wolny. Oferujemy do dyspozycji użytkowników stół bilardowy i tenisowy, piłkarzyki, kino domowe.