W lokalu biblioteki oddzielne pomieszczenie zajmuje czytelnia internetowa. Czytelnia internetowa jest miejscem, które umożliwia użytkownikom biblioteki  bezpłatne korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i internetu nie tylko w celach edukacyjnych ale także w celach rozrywkowych (portale społecznościowe, gry on-line itp.). W czytelni internetowej znajduje się 7 stanowisk komputerowych dostępnych dla użytkowników oraz dodatkowo stanowisko administratora czytelni. Stanowiska wyposażone są w zestawy komputerowe działające pod kontrolą systemu Windows 10. Na każdym stanowisku oferujemy dostęp do programów biurowych Microsoft Office oraz do internetu.  Dodatkowo w czytelni internetowej znajduje się  stanowisko z terminalem sieci Academica.