Frequently Asked Questions - Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach

FAQs - Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach

Przed kontaktem z pracownikami Biblioteki zapraszamy do zapoznania się z listą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z naszą placówką biblioteczną. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 10 zł.

Biblioteczny program komputerowy automatycznie nalicza kary za przetrzymane pozycje. Przy wypożyczeniach długoterminowych wynosi ona 20 gr. (za każdą przetrzymaną pozycję) za każdy dzień zwłoki . Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje nie ma rezerwacji.

Czytelnik może zarezerwować jednocześnie maksymalnie tyle książek ile wynosi limit jego wypożyczeń. Pełnoletni użytkownik zwykle 6 pozycji, niepełnoletni 3. Zamówione pozycje należy odebrać w ciągu 3 dni od momentu kiedy po złożeniu rezerwacji będą dostępne w bibliotece dla rezerwującego.

PIN jest potrzebny bibliotece do weryfikacji tożsamości czytelników w usługach świadczonych na odległość (np. prolongata przez internet materiałów bibliotecznych, zamieszczanie recenzji książek napisanych przez czytelników itp.). Numer PIN to cztery ostatnie cyfry numeru PESEL. Warunkiem zrealizowania usługi świadczonej na odległość jest podanie numeru PIN i numeru karty bibliotecznej.