Ułatwienia dostępu

2 marca 2023 o godzinie 17  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbyło się spotkanie informacyjne z pracodawcami i Przedsiębiorcami z terenu gminy Słubice. W spotkaniu uczestniczyli min. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku - Małgorzata Bombalicka oraz  Wójt Gminy Słubice - Jacek kozłowski. Podczas spotkania można było uzyskać informację na temat możliwości skorzystania z subsydiowanych form aktywności zawodowej, przepisów dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy, zasad ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W drugiej części spotkania pracodawcy mieli możliwość wymiany informacji i doświadczeń dotyczących współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.