Ułatwienia dostępu

Niemal tradycją spotkań seniorów w słubickiej bibliotece są comiesięczne wieczorki taneczne. Słuchacze słubickiego oddziału Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotykają się w bibliotece by wspólnie spędzić wieczór bawiąc się w rytm znanych i lubianych piosenek sprzed lat. Taniec jako doskonała forma ruchu ma ogromny wpływ na funkcjonowanie i poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku. Pomaga utrzymać sprawność poznawczą, pamięć i dobrą kondycję psychofizyczną. Wyzwala energię i radość życia. Dlatego właśnie ta forma aktywności społecznej już na stałe weszła w skład oferty programowej działającego przy słubickiej bibliotece Uniwersytetu Trzeciego Wieku.